top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu  Privātuma politikas principus un noteikumus pirms jūs sākat izmantot šo tīmekļa vietni.

 

Šī privātuma politika izklāsta veidus, kādos internetveikals K-9.LV lieto un aizsargā jebkuru informāciju, kuru Jūs sniedzat, lietojot internetveikalu. Kad internetveikals K-9.LV lūdz Jums norādīt jebkādu informāciju, lai Jūs tiktu atpazīts mājaslapā, mēs apliecinām, ka tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai. 

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.

Internetveikals K-9.LV  var mainīt šo privātuma politiku laiku pa laikam, atjaunojot informāciju šajā lapā, tādēļ aicinām Jūs laiku pa laikam ieskatīties šajā lapā, lai pārbaudītu, vai nav veiktas kādas izmaiņas, ar kurām Jūs nebūtu apmierināts.

Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „K-9.LV”, juridiskās personas adrese: Gabru iela 10, Dzidriņas, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija, e-pasta adrese: info@k-9.lv.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

K-9.LV apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai;

 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

 • preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);

 • preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

 • klientu apkalpošanai;

 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • norēķinu administrēšanai;

 • mājas lapas darbības uzlabošanai.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDE

K-9.LV apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai K-9.LV var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. K-9.LV ir tiesības nodot sadarbības partneriem vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams darbību veikšanai.

 

K-9.LV neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod lai veiktu pakalpojumu sniegšanas darbības (piemēram preču piegāde);

 • ja Klients ir devis skaidru piekrišanu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos K-9.LV likumīgo interešu aizsardzībai.

 

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

 • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā K-9.LV vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt detaļas saistībā ar viņa datu apstrādi. Ja Jūs vēlaties informācijas kopiju, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu: info@k-9.lv.

Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti. Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

Ja Jums šķiet, ka jebkura informācija vai dati, kas mums ir pieejami par Jums, ir nepareizi vai neprecīzi, lūdzu, uzrakstiet mums e-pastu pēc iespējas ātrāk uz iepriekšminēto e-pasta adresi. Mēs nekavējoties izlabosim neprecīzo vai nepareizo informāciju.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei var dot www.k-9.lv mājas lapā. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU UN KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

K-9.LV veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi). Saziņu par komerciāliem paziņojumiem K-9.LV veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

K-9.LV pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

 

CITAS MĀJASLAPAS

Mūsu mājaslapa var saturēt saites uz citām mājaslapām, kas saistītas ar mūsu interesēm. Tomēr, tiklīdz Jūs pametat mūsu mājaslapu, sekojot saitei uz citu lapu, mēs par to neesam atbildīgi un nespējam kontrolēt notiekošo citās lapās. Tāpēc nevaram būt atbildīgi par Jūsu aizsardzību un privātumu gadījumos, ja Jūs norādāt informāciju citu lapu apmeklēšanas laikā. Šī privātuma politika attiecas tikai uz mūsu lapu, nevis uz citām lapām. Tāpēc, izejot no mūsu lapas, Jums ir jāņem vērā šis brīdinājums un jāņem vērā apmeklētās lapas privātuma politika.

 

SĪKDATŅU APSTRĀDE 

K-9.LV mājaslapa izmanto sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit.

bottom of page